Khamis, 29 Disember 2011

08. ANALISIS HURUF


Setelah Bab Makhraj Huruf dan Sifat Huruf dibincang secara berasingan, sekarang dilihat pula Makhraj dan Sifat bagi setiap huruf secara serentak.
1. Huruf ا
· Bermakhraj Muqaddar
· Selama-lamanya tidak menerima baris
· Bersifat Rakhawah dan Infitah
· Huruf Jawfiyyah atau Hawaiyyah
· Huruf yang paling banyak fungsi antaranya :
o Huruf Mad
o Huruf Muqatta‘ah
o Alif Tathniyah
o Alif Jama’
o Hamzah Wasal
o Rumah Hamzah
2. Huruf ب
· Kedua-dua Bibir tertutup rapat ketika menyebutnya
· Bersifat Jahr, Syiddah, Istifal, Infitah dan Qalqalah
· Sama seperti Huruf ‘B’
· Huruf Syafahiyyah atau Syafawiyyah
3. Huruf ت
· Hujung Lidah disentuhkan ke Umbi Gigi Thanayah Atas
· Bersifat Syiddah, Istifal, Infitah dan Istitalah
· Hendaklah dijaga supaya tidak mengeluarkan Bunyi lebihan ketika berbaris Mati
· Sama seperti Huruf ‘T’
· Huruf Nita‘iyyah
4. Huruf ث
· Hujung Lidah disentuhkan ke Hujung Gigi Thanayah Atas
· Bersifat Rakhawah, Istifal, Infitah dan Istitalah
· Huruf Lithawiyyah
5. Huruf ج
· Tengah Lidah disentuhkan ke Langit-langit Keras
· Bersifat Syiddah, Jahr, Istifal, Infitah dan Qalqalah
· Huruf Syajariyyah
6. Huruf ح
· Tengah Halqum disempitkan
· Bersifat Rakhawah, Istifal, Infitah dan Istitalah (sama seperti Huruf ث )
· Huruf Muqatta‘ah
· Huruf Halqiyyah
7. Huruf خ
· Hujung Halqum disempitkan
· Berhati-hati supaya tidak dinaikkan ke Langit-Langit Lembut
· Bersifat Rakhawah, Isti’la, Infitah dan Istitalah
· Huruf Halqiyyah
8. Huruf د
· Sama Makhraj seperti Huruf ت
· Bersifat Syiddah, Jahr, Istifal, Infitah dan Qalqalah
· Berhati-hati supaya tidak disentuhkan Hujung Lidah ke langit-langit ketika menyebutnya seperti Huruf Dee (D)
9. Huruf ذ
· Sama Makhraj seperti Huruf ث
· Bersifat sama seperti Huruf ث kecuali Sifat Jahr
10. Huruf ر
· Hujung Lidah dirapatkan ke Gusi Gigi Atas tetapi tidak bersentuh
· Keseluruhan Lidah dirapatkan ke Langit-langit ketika Tebal
· Bersifat Jahr, Rakhawah, Isti’la, Itbaq dan Istitalah
· Bersifat Jahr, Rakhawah, Istifal, Infitah dan Istitalah ketika Nipis
· Berhati-hati supaya tidak bersifat Takrir
· Ketika Nipis ianya dikategorikan ke dalam Huruf-Huruf Far‘i
· Huruf Muqatta‘ah
· Huruf Zawalqiyyah
11. Huruf ز
· Hujung Lidah bersentuh Papan Gigi Bawah
· Bersifat Jahr, Rakhawah, Istifal, Infitah, Istitalah dan Safir
· Huruf Asaliyyah
12. Huruf س
· Makhraj sama dengan Huruf ز
· Bersifat sama seperti Huruf ز kecuali Sifat Jahr
· Huruf Muqatta‘ah
13. Huruf ش
· Huruf Tengah Lidah berpanjangan sehingga Hujung Lidah
· Hujung Lidah tidak bersentuh dengan mana-mana bahagian Mulut
· Bersifat Rakhawah, Istifal, Infitah, Istitalah dan Tafasysyi
· Huruf Syajariyyah
14. Huruf ص
· Sama Makhraj seperti Huruf س kecuali keseluruhan Lidah diangkat ke Langit-langit
· Bersifat Rakhawah, Istifal, Itbaq, Istitalah dan Safir
· Huruf Muqatta‘ah
15. Huruf ض
· Hujung Lidah bersentuh dengan Papan Gigi Atas
· Tepi Lidah bersentuh dengan Papan Gigi Geraham Atas yang setentang dengannya
· Bersifat Jahr, Syiddah, Isti’la, Itbaq dan Istitalah
· Salah satu huruf yang tidak sama disebut semasa berbaris Mati ketika di tengah dan di akhir bacaan
· Sekiranya ia berbaris Mati dan terletak di tengah kalimah, huruf selepasnya disebut sebelum suaranya tertahan menjadikannya seolah-olah bersifat Rakhawah
· Tiada gelaran diberi kepada Huruf ض
· Ada yang mengkategorinya sebagai Huruf Syajariyyah
· Ada yang mengkategorinya sebagai Huruf Janabiyyah (gelaran ini tidak disebut oleh AlKhalil)
16. Huruf ط
· Sama Makhraj seperti Huruf ت kecuali keseluruhan Lidah diangkat dan bersentuh dengan Langit-langit
· Bersifat Syiddah, Isti’la, Itbaq dan Qalqalah
· Huruf Muqatta‘ah
17. Huruf ظ
· Sama Makhraj seperti Huruf ذ kecuali keseluruhan Lidah diangkat ke Langit-langit
· Bersifat Jahr, Rakhawah, Itbaq, Isti’la dan Istitalah
· Pastikan ianya tidak mengeluarkan Sifat Safir ketika menyebutnya
18. Huruf ع
· Sama Makhraj seperti Huruf ح
· Bersifat Syiddah, Infitah, Istifal dan Istitalah
· Salah satu huruf yang tidak sama ketika berada di tengah kalimah dan di akhir bacaan semasa berbaris Mati
· Sekiranya terdapat huruf selepas ع berbaris Mati, huruf tersebut hendaklah disebut sebelum suara huruf ع tertahan seolah-olah ianya bersifat Rakhawah
· Huruf Muqatta‘ah
19. Huruf غ
· Sama Makhraf seperti Huruf خ
· Bersifat sama seperti Huruf خ kecuali Sifat Jahr
· Pastikan tidak disebut di Pangkal Lidah
20. Huruf ف
· Huruf Bibir
· Gigi Atas dirapatkan ke Perut Bibir Bawah
· Bersifat Rakhawah, Infitah, Istifal dan Istitalah (sama seperti Huruf ث dan Huruf ح )
· Sama serti Huruf ‘F’
· Huruf Syafahiyyah
21. Huruf ق
· Huruf Pangkal Lidah
· Bersifat Syiddah, Infitah, Isti’la dan Qalqalah
· Pastikan sebutannya tidak ke dalam Halqum
· Huruf Muqatta‘ah
· Huruf Zalaqiyyah
22. Huruf ك
· Huruf Pangkal Lidah dekat dengan Huruf ق
· Bersifat Syiddah, Infitah, Istifal dan Istitalah
· Sama seperti Huruf ‘K’
· Huruf Muqatta‘ah
· Huruf Zalaqiyyah
23. Huruf ل
· Sama Makhraj seperti Huruf ر
· Bersifat Jahr, Rakhawah, Istifal, Infitah dan Istitalah
· Bersifat Jahr, Rakhawah, Isti’la, Itbaq dan Istitalah ketika Tebal atau Taghlidz
· Sama seperti Huruf ‘L’
· Huruf Muqatta‘ah
24. Huruf م
· Sama Makhraj seperti Huruf ب
· Bersifat Jahr, Rakhawah, Istifal, Infitah, Ghunnah dan Istitalah
· Huruf Muqatta‘ah
25. Huruf ن
· Sama Makhraj seperti Huruf ل
· Bersifat Jahr, Rakhawah, Istifal, Infitah, Ghunnah dan Istitalah (sama seperti Huruf م )
· Berhati-hati supaya tidak disentuh Hujung Lidah dengan Gigi
· Huruf Muqatta‘ah
26. Huruf و
· Sama Makhraj seperti Huruf م kecuali Bibir tidak bersentuh
· Bersifat Jahr, Rakhawah, Istifal, Infitah dan Istitalah
27. Huruf ه
· Huruf Pangkal Halqum
· Bersifat Jahr, Rakhawah, Istifal, Infitah, Istitalah dan Khafa’
· Salah satu Huruf yang tidak sama ketika berada di tengah bacaan dan di akhir bacaan semasa berbaris Mati
· Ketika berada di akhir bacaan, Suaranya terhabis
· Sekiranya terdapat huruf selepas Huruf ه Mati, Huruf tersebut hendaklah disebut sebelum suara Huruf ه terhabis
· Huruf Muqatta‘ah
· Huruf Halqiyyah
28. Huruf ء
· Huruf Tali Suara
· Bersifat Syiddah, Istifal, Infitah dan Istitalah
29. Huruf ي
· Sama Makhraj seperti Huruf ج kecuali Tengah Lidah tidak disentuh ke Langit-langit
· Bersifat Jahr, Rakhawah, Istifal, Infitah dan Istitalah (sama seperti Huruf و )

sumber: http://allibani-gurutajweed.blogspot.com/

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...